Predsednik:

Vladimir Vokić

IMG_5790 uo

 

 

 

 

 

Generalni sekretar:

Branko Brešćanski

 

 

 

 

 

Savetnici predsednika:

Dragan Jagodić

Slobodan Jovanović

Aleksandar Nikolić

 

 

 

 

 

Upravni odbor :

Vladimir Vokić

Tamara Mandić

Branko Brešćanski

Dragan Jagodić

Slobodan Jovanović

Stanaćev Slobodan

Zoran Milivojević

Halasz  Mihalj

Goran Račić

 

Nadzorni odbor:

Marko Divjak (predsednik NO )

Mirko Pavićević

Goran Jovašević